Blockchain

สื่อการเงินระดับโลก Bloomberg เผยถึงสาเหตุที่ราคา Bitcoin จะพุ่งแตะ 1.5 ล้านบาทปีนี้

สื่อการเงินระดับโลก Bloomberg เผยถึงสาเหตุที่ราคา Bitcoin จะพุ่งแตะ 1.5 ล้านบาทปีนี้

ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2019 ราคา Bitcoin จะร่วงลดลง แต่ถึงกระนั้นมูลค่าของมันก็ยังคงเพิ่มขึ้น

กดอ่านข่าว สื่อการเงินระดับโลก Bloomberg เผยถึงสาเหตุที่ราคา Bitcoin จะพุ่งแตะ 1.5 ล้านบาทปีนี้ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: February 13, 2020, 18:50