Blockchain

ราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากการ Halving หรือไม่? ผู้เชี่ยวชาญในตลาดคริปโตมีคำตอบ

ราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากการ Halving หรือไม่? ผู้เชี่ยวชาญในตลาดคริปโตมีคำตอบ

เมื่อการ Halving ของ Bitcoin นั้นกำลังใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ ในระยะเวลาอีกแค่ 17 วัน ซึ่งภายหลังจากนั้นจ

กดอ่านข่าว ราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากการ Halving หรือไม่? ผู้เชี่ยวชาญในตลาดคริปโตมีคำตอบ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: April 25, 2020, 23:52