Blockchain

การกระทำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีผลกระทบต่อราคาของ Bitcoin หรือไม่

การกระทำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีผลกระทบต่อราคาของ Bitcoin หรือไม่

เป็นที่ทราบกันดีว่า หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อวงการ Cryptocurrency และ Blockchain นั้นก็คือทิศทางของ B

กดอ่านข่าว การกระทำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีผลกระทบต่อราคาของ Bitcoin หรือไม่ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: November 9, 2019, 14:54